Această aplicație este dezvoltată
și finanțată integral de

PARTENERI

PARTENERII NOSTRI AUTORIZATI IN PRELUCRAREA HOTARARILOR JUDECATORESTI DIN BAZA DE DATE CONTINAND JURISPRUDENTA ROMANEASCA ANONIMIZATA SUNT:

1. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. - WWW.CTCE.RO

2. INDACO SYSTEMS S.R.L. - WWW.INDACO.RO

3. WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL - WWW.WOLTERSKLUWER.RO

 

Orice alti dezvoltatori ce doresc sa prelucreze in produsele juridice baza de date ROLII sunt invitati sa se adreseze la telefon 0741.375.363 sau email contact@rolii.ro / florin.maniceanu@rolii.ro

 

Politica Cookie

COOKIES

 

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Pe site-ul www.rolii.ro se folosesc doar cookie de sesiune si cookie de Google Analytics (pentru analiza traficului pe site). 

 

 

COOKIE

DESCRIERE

DURATA

laravel_session

Cookie de sesiune, folosit pentru functionarea site-ului

2 ore

_gid

Cookie Google Analytics - folosit pentru a determina unicitatea utilizatorului

24 ore

_ga

cookie Google Analytics - folosit pentru a determina unicitatea utilizatorului

2 ani

_gat

Cookie Google Analytics - analiza numarului de cereri din site

1 minut

 

Cum pot opri cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Fundatia INSTITUTUL ROMAN PENTRU INFORMATII JURIDICE – ROMANIAN LEGAL INFORMATION INSTITUTE ROLII, cu sediul în Mun. Bucuresti Sec. 1 str. H.M. Berthelot nr. 41, tel. +40.741.375.363, website: www.rolii.ro, email: florin.maniceanu@rolii.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Fundatia ROLII este inscris sub numarul 29746 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, ROLII are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

ROLII prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • organizare/derulare evenimente

 • soluționare a plângerilor

 • înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal

 • închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, ROLII nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (ROLII), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, ROLII va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de ROLII sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE

 • Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004

 • Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002

 • Codul de procedură civilă

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ROLII este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor sunt următoarele:

Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • nume, prenume,

 • semnătura,

 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

În mod excepțional:

 • serie și număr CI/BI

 • CNP

Pentru organizare/derulare evenimente:

 • nume, prenume,

 • funcție, profesie

 • denumirea angajatorului

 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • nume, prenume,

 • semnătura,

 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

 • serie și număr CI/BI

 • CNP

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • nume, prenume,

 • funcție

 • denumirea angajatorului

 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ROLII, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

ROLII colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează ROLII ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (ROLII) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate;

 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților ROLII de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționare a plângerilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct ROLII la adresa: florin.maniceanu@rolii.ro sau în scris la sediul ROLII.

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.